ALGEMEENHEDEN

ALGEMEENHEDEN

Bridgeclub “De Kelle” is geen private club en is dus voor iedereen toegankelijk.

Leden zullen in kennis gesteld worden wanneer het bestuur zal samen komen om agenda punten te bespreken . Men kan mondeling en bevestigd  via mail punten aangeven die aanvaardbaar zijn en tot elke verbetering van de club kunnen leiden.

Jaarlijks is er een algemene vergadering waarbij het bestuur de leden in kennis stelt van het reilen en zeilen van de club.

G.S.M : de club vraagt om deze in “stand-by” te zetten . Verwacht je een dringende oproep dan wordt de toernooiverantwoordelijke hiervan in kennis gesteld.

Door lid te worden van bridgeclub “DE KELLE” verbinden de leden zich de regels van de statuten en huishoudelijk reglement (beschikbaar op de website) strikt na te leven.

 

Opgemaakt te Middelkerke op 27/03/2023 door Geert Van Der Steen