STATUTEN BRIDGECLUB DE KELLE

STATUTEN BRIDGECLUB DE KELLE.

1. SOCIAAL STATUUT VAN DE CLUB.

De club is een CULTURELE  vereniging en maakt geen deel uit van een federatie.

2. NAAM VAN DE CLUB.

De Kelle .

3. ZETEL VAN DE CLUB.

De zetel van de club is gevestigd in het lokaal van het WELZIJNSHUIS  te Middelkerke.

4. HET BESTUUR.

Het bestuur bestaat uit 3 personen die zich volledig op vrijwillige basis inzetten  voor het wel en wee van de club.

Het bestuur vergadert minimaal 4x per jaar of komt samen indien een noodwendigheid zich voordoet.

Om beslissingen te nemen moet de meerderheid van de bestuursleden aanwezig zijn , de stem van de voorzitter is doorslaggevend.

Een kandidaat bestuurslid moet 2 jaar lid zijn van bridgeclub ‚ÄúDE KELLE‚ÄĚ.

De algemene vergadering is begin september.

De duur van de mandaten is onbeperkt.

5. Ontbinding van de club.

De ontbinding van de club kan enkel tot stand komen wanneer het volledige bestuur bij stemming aanwezig is en de meerderheid behaald is.

De gelden worden overgedragen aan het OCMW Middelkerke.

6. BOEKJAAR.

Het boekjaar loopt van 1 september tot 31 augustus.

De secretaris zal de leden uitnodigen hun lidgeld op de bankrekening te storten in de loop van de maand september .

Een lidnummer zal overhandigd worden bij betaling van lidgeld.

7. KASBOEK  , JAARLIJKS INSCHRIJVINGSGELD EN  BIJDRAGE PER SPEELNAMIDDAG. 

Het kasboek wordt maandelijks doorgestuurd naar alle bestuursleden .

Het lidgeld bedraagt jaarlijks 10‚ā¨ en wordt ¬†besproken op de bestuursvergadering voorafgaand de maand september.¬†

Bijdrages voor de leden = ¬†2,5 ‚ā¨ per speelnamiddag , niet leden 3‚ā¨.

 

8.TE CONTACTEREN BESTUURSLEDEN.

Voorzitster : Van den Eynde Virginia

Secretaris : Van der Steen Geertje

Algemeen bestuurslid : Devos Jeannot 

 

OPGEMAAKT TE MIDDELKERKE OP 27/03/2023 door Geert Van Der Steen.