HUISHOUDELIJK REGLEMENT “BRIDGECLUB DE KELLE“

HUISHOUDELIJK REGLEMENT “BRIDGECLUB DE KELLE “

Algemene spelregels :

1.    Speelsystemen: Iedere speler kondigt in een pre-alert aan welke systeem hij of zij speelt.
2.    Psychologische biedingen (Psychic) zijn ontoelaatbaar . Wie zich hier toch aan waagt sluit zich zonder betwisting uit de club. Bruine biedsystemen zijn eveneens ontoelaatbaar.
3.    Conventionele biedingen dienen ALTIJD  gealerteerd te worden. Indien dit niet wordt gerespecteerd zal de toernooileider (CTL) hiervan op de hoogte gebracht worden en zullen  de nodige sancties genomen worden : 1ste  en 2de maal krijgt het betrokken paar een verwittiging, 3de maal een arbitrale score . 
4.    De toernooileider is verantwoordelijk voor het toezicht op het naleven van de spelregels.
5.    Beginnende bridgers of paren die niet gewoon zijn met elkaar te spelen mogen een geheugenbriefje bij zich houden. De toernooileider wordt hiervan op de hoogte gebracht.
6.    Het plots verlaten van de speelzaal zonder geldige reden zal achteraf door het Bestuur besproken worden . Volledige uitsluiting of  voor beperkte tijd is afhankelijk van de reden die door de speler wordt aangegeven.
7.    Vals spelen zal ALTIJD gesanctioneerd worden en kan leiden tot definitieve uitsluiting in de club.
8.    Alle leden en niet leden dienen zich   tijdens het bridgen respectvol te gedragen . Het bestuur kan  spelers die zich hier niet aan houden een sanctie opleggen gaande van 1 tot 2 verwittigingen per aangetekend schrijven, schorsing van bepaalde of onbepaalde tijd naar volledige uitzetting .
 

Lokaal en speeldagen

Het lokaal is een polyvalente zaal van het Dienstencentrum “DE STILLE MEERS” gelegen te 8430 Middelkerke, Sluisvaartstraat 17.

De duplicaat-namiddag is elke dinsdag en donderdag   van 13h45 tot 17h00.

Inschrijvingen worden ten laatste tegen 13h40 aanvaard.

Aangezien het bestuur zich ten dienste stelt van spelers die geen partner hebben kan er altijd gespeeld worden .

Inleg : lid = 2,5€ per speler     niet leden betalen 3€ per speler .

Uitbetalingen zijn afhankelijk van het aantal speeltafels: 

Bij uitbetaling moet de speler persoonlijk aanwezig zijn of op voorhand verwittigen zij niet kunnen nablijven .

LIDGELDEN.

Het lidgeld bedraagt 10 € per jaar en zal in de maand september ontvangen worden.

AKTIVITEITEN.

Niet leden betalen altijd de volle vraagprijs van de activiteit.

Leden krijgen bij activiteiten zoals etentjes een verminderde prijs , voor niet leden geldt de normale prijs.

Er kunnen tevens aan de leden op regelmatige basis traktaties aangeboden worden .

 

Opgemaakt 27/03/2023 door Geert Van Der Steen